Legislativa REACH

REACH je evropské nařízení o registraci, evaluaci (hodnocení), autorizaci (povolování) a omezování chemických látek.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES 1907/2006) je účinné od června 2007. Představuje jeden z nejpřísnějších zákonů, jehož cílem je ochránit lidské zdraví a životní prostředí před negativními dopady chemických látek. Podstatou nařízení REACH je, aby výrobci, dovozci i další účastníci dodavatelského řetězce převzali zodpovědnost za chemické látky, které vyrábí a používají, a zajistili bezpečné zacházení.

Stejně jako ostatní evropské zákony stojí na zásadě předběžné opatrnosti a vztahuje se na na všechny chemické látky používané ve spotřebním zboží. To znamená, že úřady mohou omezit nebo zakázat výrobu, dovoz, používání nebo prodej látek, pokud existuje „nepřijatelné riziko pro lidské zdraví nebo životní prostředí“. Podle REACH společnosti musí ještě před uvedením chemické látky na trh prokázat, že JE JEJÍ POUŽITÍ VE VÝROBĚ BEZPEČNÉ.

Kontaktujte nás

Arnika, Dělnická 13,
170 00 Praha 7
scan4chem@arnika.org
tel. 774 406 825
Chcete vědět víc? Přidejte se ke kampani Česko bez jedů nebo se přihlaste k odběru našeho newslettru.
Arnika je česká nezisková organizace, která spojuje lidi usilující o lepší životní prostředí. Chráníme přírodu a zdravé prostředí pro budoucí generace doma i ve světě. Dlouhodobě prosazujeme méně odpadů a nebezpečných látek, živé řeky a pestrou přírodu a právo občanů rozhodovat o životním prostředí.